�vodn� strana


Členské příspěvky v FCB nově.

Výkonný výbor FC Boskovice rozhodl o výši členského příspěvku na rok 2021. V minulosti bylo zvykem platit členské příspěvky na sezonu = podzim/jaro. Vzhledem k požadavkům žádostí o dotace bylo rozhodnuto vybírat členský příspěvek za kalendářní rok.

Vzhledem k pandemii COVID - 19 byl určen členský příspěvek na rok 2021 pro každého člena bez rozdílu věku ve výši 500 Kč. Platby uskutečněné od 1.1.2021 se považují jako členský příspěvek na rok 2021. Úhradu členského příspěvku proveďte na účet č. 35-4359530217/0100, variabilní symbol ID hráče či rodné číslo, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení a ročník narození. 

Platbu je nutno provést do 30.9.2021 


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ