�vodn� strana


Rozpis treninků FCB.

Od pondělí 12.4. fotbalisté v Boskovicích opět sportují a trénují. V týdnu od 19.4. trénují všechny kategorie dle níže přiloženého rozpisu na hřištích v Boskovicích a Letovicích.

Rozpis tréninků ... šatny, sprchy a toalety nejsou k dispozici, pro dopravu roušky s sebou

Pondělí
15:00 2011 a 2012
16:30 2009
18:00 dorost

15:00 2008 v Letovicích, dodávka 14:40 ze Sušilky
16:30 2006 a 2007 v Letovicích, mikrobus 16:10 ze Sušilky

Úterý
15:00 2013 a 2014
16:30 2010
18:00 muži

Středa
15:00 2011 a 2012
16:30 2009
18:00 muži

15:00 2008 v Letovicích, dodávka 14:40 ze Sušilky
16:30 2006 a 2007 v Letovicích, mikrobus 16:10 ze Sušilky

Čtvrtek
15:00 2009
16:30 2010
18:00 dorost

Pátek
15:00 2013 a 2014
16:15 2010
17:30 dorost
18:45 muži

15:00 2008 v Letovicích, dodávka 14:40 ze Sušilky
16:30 2006 a 2007 v Letovicích, mikrobus 16:10 ze Sušilky


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ