�vodn� strana


Členská schůze zvolila nový výbor FC Boskovice.

Volební schůze se uskutečnila za zpřísněných podmínek, s povinným testem všech přítomných na COVID-19 v pátek 5. března 2021 v Zámeckém skleníku v Boskovicích. Schůzi řídil dosavadní předseda klubu Radek Stříž.

Všichni přítomní jednomyslně schválili nový VV FC Boskovice a poté nově zvolený výbor zvolil za předsedu klubu Radka Stříže a tři místopředsedy Pavla Menšíka, Antonína Koláře a Jana Havlíčka. 

Desetičlenný výbor FCB dále tvoří: Patrik Bayer, Oldřich Kovář, Antonín Oujezdský, Vlastimil Slaný, Milan Strya a Jiří Vávra. 

Přejeme všem nově zvoleným do jejich pětiletého volebního období hodně úspěchů zvlášť těch klubových fotbalových.


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ