�vodn� strana


PODĚKOVÁNÍ.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří svou účastí na pořádaných zábavách podpořili finanční rozpočet našeho klubu. FCB - pořadatelé.

Výkonný výbor FCB děkuje ústy svého předsedy pana Radka Stříže všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci a pořadatelství zábav spojených s boskovickou poutí podíleli. Finanční prostředky takto získané nezbytně potřebujeme a dáváme bezezbytku do fotbalu a bez vaší pomoci by takto pořadatelsky náročné akce uspořádat nešlo.

DĚKUJEME.
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ