�vodn� strana


Rozvolňovací opatření od 11.5.2020

Od pondělí začínáme trenovat při splnění daných pravidel. Všichni rodiče hráčů žákovských týmů musí vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti pro SVČ. Prosíme o dodání trenérům. 

PRAVIDLA pro veškerá sportoviště:

Maximálně 100 osob včetně všech doprovodných osob.

Bez šaten a sprch.

Sportovci při sportování bez roušky, ostatní osoby na sportovišti s rouškou po celou dobu akce.

Vzdálenost mezi sportovci a ostatními lidmi min. 2 metry.

Povoleno pořádání sportovních akcí v souladu s pravidly. 

 


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ