�vodn� strana


Slovo starosty na facebooku Města Boskovic i FCB.

Klikni ZDE

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás pozdravit v této poměrně složité době. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, je vyhlášen nouzový stav, povinnost nosit na veřejnosti ochranu na obličeji a řada dalších opatření k zamezení šíření Coronaviru.
Situace se mění ne po dnech, ale po hodinách. Nikdo z nás nemá z těchto vyhlášených opatření radost, ale jsem přesvědčen, že jsou nutná a potřebná.
Chci Vás požádat, možná poprosit, o maximální dodržování vyhlášených opatření. Vím moc dobře o problémech se zásobováním roušek a respirátorů všem, kdo tyto ochranné pomůcky nyní nutně potřebují pro vykonávání své práce.
Chtěl bych veřejně poděkovat všem, kdo šijí a distribuují roušky jak pro potřebné, tak nám všem ostatním. Používejme roušky a nabádejme všechny z našeho okolí k používání těchto základních ochranných pomůcek.
Chci poděkovat všem dobrovolníkům za práci pro všechny ostatní a potřebné a speciálně chci poděkovat za odváděnou práci všem zaměstnancům nemocnice, celému Integrovanému záchrannému systému - záchrance, hasičům, policistům, všem ostatním lékařům, zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, všem zaměstnancům mateřské školy a městským policistům. Vím, že nejsou jediní, kdo i v této době odvádí skvělou práci. Doufám, že se nezlobí všechny další profese a všichni další pracující, které jsem nejmenoval.
Uznání zaslouží všichni, kteří jakoukoliv formou přispívají k řešení dnes minimálně celoevropského problému a minimalizaci nynějších i budoucích škod.
Já i celý úřední aparát jsme Vám i přes různá omezující nařízení k dispozici a budeme se snažit maximálně Vám vyhovět s vůli k vyřešení vašich potřeb.
S pozdravem a přáním brzkého vyřešení současné tíživé situace

Jaroslav Dohnálek
starosta města Boskovice


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ