�vodn� strana


Nábor nových fotbalistů.

Klub FC Boskovice pořádal ve čtvrtek 12. září v rámci akce vyhlášené Fotbalovou asociací České republiky - Měsíc náborů - nábor nových fotbalistů.
Pozvány byly děti z mateřské a základní školy, které si na několika stanovištích vyzkoušely svoji obratnost.
Za pomoc s organizací zaslouží poděkování pracovníci SVČ Boskovice, hráči FC Boskovice a všichni ostatní, kteří se na úspěšné akci pro děti podíleli.
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ