�vodn� strana


Zájmová tělesná výchova + aktuální plán ÚNOR.

Ranní hodiny zájmové TV pro žáky ZŠ Boskovice a členy FC Boskovice z.s.

Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2008 a 2007.

Skupinu starších pak chlapci narození 2006 a 2005.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce, dále v ZŠ Sušilova a ZŠ nám 9. května. Pro činnost plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních a pro bruslení a hokej na Zimním stadionu v Boskovicích.

p. Milan Strya

PLÁN:                   MLADŠÍ                     STARŠÍ

PO 03.02.             Školička                   Slovákova posilka

ST 05.02.              Zimák                       Zimák

PO 10.02.             Sušilova                   Školička

ST 12.02.              Zimák                      Zimák

V týdnu od 17. do 23. února 2020 jsou jarní prázdniny.

PO 24.02.             Sušilova                   Školička

ST 26.02.              Zimák                      Zimák


 

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ