�vodn� strana


Zájmová tělesná výchova + aktuální plán LEDEN 2020.

Ranní hodiny zájmové TV pro žáky ZŠ Boskovice a členy FC Boskovice z.s.

Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2008 a 2007.

Skupinu starších pak chlapci narození 2006 a 2005.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce, dále v ZŠ Sušilova a ZŠ nám 9. května. Pro činnost plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních a pro bruslení a hokej na Zimním stadionu v Boskovicích.

p. Milan Strya

PLÁN:                   MLADŠÍ                     STARŠÍ

PO 06.01.             Školička                   Školička

ST 08.01.              Zimák                       Zimák

PO 13.01.             Sušilova                   Školička

ST 15.01.              Zimák                      Zimák

PO 20.01.             Školička                   Slovákova

ST 22.01.              Zimák                      Zimák

PO 27.01.             Sušilova                  Školička

ST 29.01.              Zimák                      Zimák

 

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ