�vodn� strana


Zájmová tělesná výchova s novým školním rokem POKRAČUJE.

Ranní hodiny zájmové TV pro žáky ZŠ Boskovice a současně hráče SpSM jsou od školního roku 2020/21 povinné a tento předmět budou mít poté na vysvědčení. Pro žáky z ostatních škol jsou dobrovolné.

Termíny budou pondělky a středy. Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2009 a 2008.

Skupinu starších pak chlapci narození 2007 a 2006.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce TJ Rytmus, dále v ZŠ Sušilova a posilovna ZŠ Slovákova. Pro plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních a pro bruslení a hokej Zimní stadionu v ČZ.

To vše pod dohledem trenérů p.Kassaiová, p.Žouželka a p.Strya

PLÁN:                   MLADŠÍ                     STARŠÍ

ST 09.9.              Sušilova                   Sušilova

PO 14.9.             Školička                   Sušilova

ST 16.9.              Sušilova                   Sušilova

PO 21.9.             Sušilova                   Školička

ST 23.9.              Sušilova                   Sušilova

PO 30.9.             Školička                   Sušilova

ST 2.10.              Sušilova                   Sušilova 

  

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ