�vodn� strana


Členská základna klubu.

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu dle čl. II. stanov klubu. O přijetí za člena klubu rozhoduje VV klubu FCB. Členové klubu vlastní platný členský průkaz.

Výše členského příspěvku klubu pro rok 2019 (sezona 2019/20) - 500,-- Kč. Bonus pro členy FCB permanentka na domací fotbalové zápasy ZDARMA.

Členský příspěvek se platí jednorázově v plné výši na účet klubu u KB Boskovice, č.ú.: 35-4359530217/0100.

Pro členy platící příspěvek na zajištění sportovní činnosti klubu za svoji osobu nebo dítě do 18. roku věku dítěte (oba rodiče) 0,- Kč.

Pořadatelé jmenovaní hlavním pořadatele na zápasy A mužstva mužů jsou od placení členských příspěvků osvobozeni.

Žádost o členství posílejte spolu se svým jménem a příjmením, rodným číslem, trvalým bydlištěm, mobilním a e-mailovým spojením na e-mailovou adresu fcboskovice@seznam.cz nebo poštou na adresu FC Boskovice, z.s. Dukelská č.p. 2286 Boskovice PSč 680 01.

 

Členský průkaz klubu.

- vystavuje VV klubu

- je platným členským průkazem pro osobu uvedenou na přední straně průkazu

- je platný pro období vyznačeném na přední straně členského průkazu

- je platným po zaplacení členských příspěvků pro dané období

- získá osoba po zaplacení členských příspěvků

- je dokladem opravňujícím k účasti na Valných hromadách klubu, pro starší 18. let platným hlasovacím lístkem

- je průkazem na akce pořádané klubem s volným vstupem členské základny, na které volný vstup oznámí VV klubu

 

Hráči klubu.

Členský příspěvek hráčů klubu se platí na účet klubu u KB Boskovice, číslo účtu: 354359530217/0100 nebo jinak po dohodě s trenéry a vedoucími jednotlivých mužstev.


Stanovení výše ročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu pro fotbalovou sezónu 2019/20 (1.7.2019 - 30.6.2020).


  • muži - 3.000,- Kč za osobu
  • dorostenci - 2.500,- Kč za osobu
  • žáci - 2.500,- Kč za osobu
  • přípravky - 2.000,- Kč za osobu
  • předpřípravka - 1.000,- Kč za osobu / první půlrok ZDARMA

Roční nebo pololetní příspěvek (1/2 ročního příspěvku) na zajištění sportovní činnosti klubu se platí na fotbalovou sezónu 2019/20. Uveď jméno, příjmení, družstvo nebo rodné číslo) a odešli příslušné částky nejpozději v těchto termínech:

Platba do 30.9.2019. (Druhá polovina platby možná s odkladem do 28.2.2020.)

!!UPOZORNĚNÍ!! Chcete-li uplatnit finanční příspěvek na sportovní aktivitu z bonusového programu zdravotní pojišťovny hráče, požádejte o vystavení faktury PŘED úhradou členského příspěvku FC Boskovice, z.s.  na e-mailové adrese irenadvorackova@seznam.cz. Do zprávy napište jméno a příjmení hráče, mužstvo, vaši adresu, datum narození (nebo rodné číslo) a částku, kterou budete hradit.

Pravidla v placení ročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu vyhlašuje a upravuje výkonný výbor klubu vždy na začátku fotbalové sezony. Pro sezonu 2019/20 stanovuje výkonný výbor klubu tyto podmínky pro stanovení ročního příspěvku:

  • V případě, že v klubu hrají 2 a více sourozenci (vlastní či nevlastní do 18. roku věku), výše ročního příspěvku je 2.000,- Kč za osobu u dorostu a žáků. U hráčů přípravek 1.500,- Kč za osobu.
  • V případě, že člen klubu je v našem klubu na smlouvu z jiného klubu, je povinen hradit členský příspěvek v plné výši.
  • Dojíždějící hráči jejichž trvalé bydliště je 15 a více km od Boskovic mají slevu na ročním příspěvku a platí 50% ročního příspěvku.
  • Hráči mužstev žáků, přípravek a předpřípravek platí navíc jednorázově 600,- Kč na Středisku volného času. Jsou členy kroužku SVČ Fotbal a pojištěni pro úraz ze sportovní činnosti v našem klubu.
  • Děti trenérů a vedoucích mužstev, taktéž děti sponzorů a funkcionářů klubu mají slevu na ročním příspěvku a platí 500,- Kč za osobu.

Za výběry v řádných termínech zodpovídají TRENÉŘI a VEDOUCÍ jednotlivých mužstev.

Výkonný výbor FC Boskovice.

 

© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ