�vodn� strana


Zájmová tělesná výchova + aktuální PLÁN.

Ranní hodiny zájmové TV pro žáky ZŠ Boskovice a členy FC Boskovice z.s.

Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2008 a 2007.

Skupinu starších pak chlapci narození 2006 a 2005.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce, dále v ZŠ Sušilova a ZŠ nám 9. května. Pro činnost plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních v Boskovicích.

p. Milan Strya

PLÁN:                   MLADŠÍ                     STARŠÍ

PO 18.11.             Sušilova                   Školička

ST 20.11.              nám. 9. května        Slovákova

PO 25.11.             Školička                   Slovákova

ST 27.11.              Sušilova                   nám. 9. května

PO 02.12.             Sušilova                   Školička

ST 04.12.              Lázně                       Lázně

PO 09.12.             Školička                   Slovákova

ST 11.12.              Lázně                      Lázně

PO 16.12.             Sušilova                   Školička

ST 18.12.              Lázně                       Lázně

 

 
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ