�vodn� strana


Pro žáky škol - členy FC Boskovice. + PLÁN.

Od pondělí 16.9. opět začnou pro žáky ZŠ Boskovice a členy FC Boskovice z.s. ranní hodiny zájmové tělesné výchovy.

Ranní hodina začíná v 6.35 hodin a trvá do 7.20 hodin.

Skupinu mladších tvoří děti ročníku narození 2008 a 2007.

Skupinu starších pak chlapci narození 2006 a 2005.

K této činnosti budou využívány tělocvičny ve Školičce, dále v ZŠ Sušilova a ZŠ nám 9. května. Pro činnost plavání budou rezervovány hodiny v Městských lázních v Boskovicích.

p. Milan Strya

PLÁN:                  MLADŠÍ                     STARŠÍ

PO 16.09.             Školička                   Sušilova

ST 18.09.             Sušilova                   nám. 9. května

PO 23.09.             Sušilova                   Školička

ST 25.09.             nám. 9. května        nám. 9. května

PO 30.09.             nám. 9. května        nám. 9. května

ST 02.10.             nám. 9. května        Slovákova

PO 07.10.             Školička                   Slovákova

ST 09.10.             nám. 9. května        Slovákova

PO 14.10.             Sušilova                   Školička

ST 16.10.             Lázně                       Lázně

PO 21.10.             Školička                   Slovákova

ST 23.10.             Lázně                       Lázně

PO 28.10.             Státní svátek           Státní svátek

ST 30.10.             Lázně                       Lázně
© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ