�vodn� strana


Trenér Vlasta Slaný hodnotí podzim mladšího dorostu.

Pokud se ohlédneme za podzimní částí soutěže, kdy mužstvo mladšího dorostu zvládlo všech 13 zápasů vítězně, můžeme ji hodnotit velice pozitivně.

Za tímto úspěchem však stojí hodně dřiny a času. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům mladšího dorostu! Ať už se jedná o naše útočníky Šťepána Alexu, Radima Nesvadbu, Emila Petrova nebo Michala Rauše, ti stojí za většinou našich vstřelených gólů. Dále Vláďovi Petrů, který je spolu s Lukášem a Filipem Sychrovými velkou a zodpovědnou oporou naší záložní řady. Nesmím samozřejmě opomenout i naše ostatní hráče a to Martina Stančeka, Davida Letfuse, Dominika Rybu, Dana Lokaje, Standu Krejstu, Štěpána Ondrouška, Honzu Přichystala a také Vojtu Bohatce, který nám vždy šel ochotně pomoci, i když už měl za sebou své vlastní zápasy za starší žáků kam věkem patří. Speciální poděkování patří rovněž brankáři Honzovi Foretovi, který za půl roku udělal výrazný pokrok a byl ochoten pomoci i v zápasech staršího dorostu nebo B dorostu. 

Dále bych chtěl poděkovat některým lidem z vedení FC Boskovice, bez kterých by tento úspěch vůbec nebyl možný. A to konkrétně Radku Střížovi, jež nám vždy ve všem vyšel vstříc, z pozice předsedy klubu se o náš tým výborně stará a můžeme se na něj spolehnout. Milanu Stryovi, který nám v případě nouze umožňuje do našich zápasů zapojovat své svěřence ze starších žáků. Díky patří také Honzovi Havlíčkovi, který mi nejednou pomohl při tvorbě tréninků, taktiky či dlouhodobého plánu, dále nám pomáhá v návaznosti našich hráčů na mužský fotbal, kdy našim společným cílem je zapojení co nejvíce našich odchovanců do A týmu mužstva dospělých.

Vlastimil Slaný, trenér ml. dorostu FC Boskovice.

 


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ