�vodn� strana


PLES FOTBALISTŮ FCB.

V sobotu 17.února se konal v Zámeckém skleníku v Boskovicích již čtvrtý ročník obnoveného plesu fotbalistů. Je znát a jsme za to rádi, že se tato akce už pomalu stává pravidelnou součástí plesové sezony našeho města. Kromě stálých aktérů tentokrát přišla i řada návštěvniků poprvé. A podle jejich ohlasů svého rozhodnutí nelitovali. Hudební produkce se ujala hudební skupina Los Cabanos, která řečeno sportovní terminologií potvrdila svoji formu z letní pouťové zábavy v Boskovicích. Mezi jednotlivými seriemi hudební produkce dodržovali muzikanti Evropskou unií předepsané zdravotní přestávky a manažer plesu Milan Strya je bryskně zaplnil vloženým programem. Tanečním vystoupením manželů Pernicových, soutěži v pití piva či losováním bohaté tomboly. Jelikož jsme neměli oficiální povolení, že můžeme rušit noční klid i po druhé hodině ráno, úderem tohoto času ples skončil a návštěvnici se vydali do ulic rušit noční klid  individuálně.

Poděkování patří všem účastníkům a speciální poděkování patří rodičům a rodičkám fotbalistů z mladší přípravky do Jablońan, odkud k nám zavítal i pan starosta s první dámou obce. Věříme, že příští rok nás bude opět o něco víc a přijde nás třeba podpořit i první dáma našeho města.

A hlavně, že si dobrou náladu přeneseme z tanečních parketů i na fotbalové trávníky. Ale o tom už budou rozhodovat především výkony našich fotbalistů. Už se moc  těšíme na jarní mistrovská utkání.

Více fotek na facebooku FCB.

 


© 2014 FC BOSKOVICE. V�ECHNA PR�VA VYHRAZENA.  CREATED BY WWW.BIZMARK.CZ